Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola – Robert Thornberg, Eva Johansson pdf

av | 15 april, 2015

Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola

I Värdepedagogik diskuterar författarna den pedagogiska praktiken i förskola och skola i förhållande till moraliska och politiska värden. Det handlar om frågor som rör andras väl, omsorg, rättvisa, rättigheter, medmänsklighet, dygder, ansvar och inflytande samt hur sådana värdefrågor gestaltas och hanteras av lärare, barn och unga.
Boken är tänkt att utgöra ett underlag för diskussion kring det egna värdegrundsarbetet i verksamheten.

Läs mer
Författarna närmar sig det värdepedagogiska området med olika fokus, metodologi och teoretiska perspektiv. Exempel på olika teman som presenteras är:
– Värdepedagogik, moral och moralisk utveckling.
– Värden då och nu.
– Demokrati och delaktighet.
– Den levda moralen i vardagen.
– Omsorg och erkännande.
– Konflikter, mobbning och kränkningar.
Värdepedagogik vänder sig till lärarstudenter på alla nivåer och yrkesverksamma lärare.

Om författarna
Eva Johansson är professor i pedagogik vid Institutt for barnehagelærerutdanning, vid Universitetet i Stavanger.
Robert Thornberg är professor i pedagogik och verksam vid Institutionen for beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.Författare: Robert Thornberg, Eva Johansson
ISBN: 9789147114146
Antal sidor: 300
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 23.87 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *