Verklighetsnära lärande : för elever i behov av stöd – Johanna Eriksson, Britt-Inger Lindgren pdf

av | 4 juli, 2015

Verklighetsnära lärande : för elever i behov av stöd

Boken visar hur man kan börja arbeta mer ämnesövergripande och verklighetsnära tillsammans med elever i behov av stöd. När eleverna får vara delaktiga i sin lärandeprocess och arbeta med teman som ligger nära deras egen verklighet ökar motivationen och intresset för att lära. Det tematiska arbetssättet förbereder eleverna för livet utanför skolan och ger dem förståelse för hur de kan använda sina kunskaper och färdigheter efter skoltiden.

Boken Verklighetsnära lärande – För elever i behov av stöd har ett tydligt formativt förhållningssätt som ger eleverna förutsättningar att följa sin egen kunskapsutveckling, något som ger dem trygghet och medvetenhet om sitt lärande. Det formativa förhållningssättet gör också eleverna medvetna om sina styrkor och möjligheter att nå nya mål, vilket skapar ett ökat självförtroende omkring den egna förmågan.

Boken vänder sig till lärare och skolledare som möter elever i behov av stöd i grundsärskolan och vid gymnasiesärskolans nationella program, men även inom andra skolformer.

Om författarna
Johanna Eriksson är arbetslagsledare och förstelärare vid en gymnasiesärskola. Britt-Inger Lindgren har mer än 30 års erfarenhet av pedagogiskt ledningsarbete, som lokal lärarubildare och skolledare på gymnasium och gymnaisesärskola. De har tillsammans infört ett verklighetsnära arbetssätt och sett vilka fördelar det innebär för såväl lärare som elever.Författare: Johanna Eriksson, Britt-Inger Lindgren
ISBN: 9789172059467
Antal sidor: 63
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 30.78 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *