Vallmomodellen : balanserad läs- och skrivinlärning – Inger Fridolfsson pdf

av | 11 augusti, 2015

Vallmomodellen : balanserad läs- och skrivinlärning

Vallmomodellen presenterar en balanserad syn på den tidiga läs- och skrivinlärningen där såväl den tekniska sidan som den språkliga förståelsen har sina givna platser. Detta illustreras med hjälp av vallmoblommans kronblad, ett kronblad för varje huvudområde: avkodning, inkodning, förståelse samt kreativt skrivande. Fröställningen i blommans mitt symboliserar den språkliga färdigheten som har direkt inverkan på samtliga fyra huvudområden.Författaren ger en tydlig vägledning i läs- och skrivinlärningens olika steg och de moment som elever ibland har bekymmer med. Syftet med Vallmomodellen är att ge läraren ett verkningsfullt redskap för att så tidigt som möjligt fånga upp de elever som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. Som hjälp i kartläggningen av elevernas erövrande synliggör modellen de olika trösklar som läs- och skrivinlärningen innehåller och för varje tröskelnivå ett antal grundmål som eleverna bör ha tillägnat sig innan de kan ta sig vidare. Författaren beskriver utförligt en handlingsplan med stödåtgärder att ta till då barn riskerar att komma på efterkälken och ger även förslag på språkstimulerande övningar.Till boken finns kompletterande material som Lottospel, svarsprotokoll och sammanställning av tester.Vallmomodellen är utvecklad för att användas i grundskolans tidigare år och vänder sig främst till verksamma lärare i F–3, men även till lärarstudenter med samma inriktning samt till specialpedagoger och speciallärare.


Författare: Inger Fridolfsson
ISBN: 9789144110080
Antal sidor: 122
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 25.99 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *