Vad räknas som kunskap? : läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola – Tomas Englund, Eva Forsberg pdf

av | 20 april, 2015

Vad räknas som kunskap? : läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola

Vad som räknas som kunskap i utbildning och skola är en av de grundläggande frågorna inom läroplansteorin och en av de centrala samhällsfrågorna i vår tid. Denna bok ger en överblick och fördjupning av läroplansteori och didaktik i Norden och en orientering i var den nordiska läroplansteorin står i dag. Författarna belyser vilka frågor som är centrala och använder historiska och samtida analyser för att ge förståelse för och förklara skolans uppdrag. Vidare beskriver de varför kunskapsfrågan är aktuell och på vilka sätt läroplansteorin har bidragit och bidrar till att svara på frågan: Vad räknas som kunskap?

I boken diskuteras också frågorna:
• Vilken kunskap är nödvändig för de uppväxande generationerna?
• Hur kan kunskap organiseras och undervisas om?
• Vad blir i nästa led nödvändiga lärarkompetenser och förmågor att utveckla?

Läs mer
Boken är en lärobok i utbildningsvetenskap/pedagogik inom lärarutbildning och fristående kurser och kan användas som kursbok i t.ex. läroplansteori och allmändidaktik. Den vänder sig till studerande på såväl grundnivå som avancerad nivå samt till yrkesverksamma inom utbildning och skola.

Om författarna
Vad räknas som kunskap? består av bidrag från forskare inom det nordiska läroplansteoretiska fältet och representerar sex nordiska lärosäten. Huvudredaktörer är Tomas Englund, professor vid Örebro universitet, Eva Forsberg, docent, lektor och pedagogisk utvecklare vid Uppsala universitet och Daniel Sundberg, lektor vid Linnéuniversitetet.Författare: Tomas Englund, Eva Forsberg
ISBN: 9789147099856
Antal sidor: 315
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 34.06 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *