Vad räknas i förskolan? – Matematik 3-5 år – Camilla Björklund pdf

av | 11 juli, 2015

Vad räknas i förskolan? - Matematik 3-5 år

Den svenska förskolan har sedan 2011 implementerat en reviderad läroplan för förskolan. Det som tydligt skiljer den tidigare läroplanen från den nuvarande är tyngdpunkten på bl.a. matematik, litteracitet och språk. Lek och lärande i tematiska och integrerande arbetsformer är karakteristiska för förskolans verksamhet, men det innebär också ett ökat krav på förskollärares kunnande inom olika områden, hur barn lär och utvecklar sitt kunnande och hur lärare bäst kan organisera för ett meningsfullt och lustfyllt lärande.I Vad räknas i förskolan? beskriver författaren grundläggande förmågor i matematik som barn utvecklar i samspel och kommunikation med andra. Boken bygger på den internationella forskningen inom området och ny praxisnära forskning från nordisk förskoleverksamhet. Autentiska exempel från verksamheten varieras med teoretiskt förankrad diskussion i syfte att ge läsaren stöd för sin professionsutveckling. Med ökade kunskaper om matematiska förmågor och färdigheternas grunder har lärare en större beredskap att möta och stödja varje barns lärande och utveckling.Professionsutveckling förutsätter också självreflektion. En betydande del i boken är därför problematisering av förskollärarens förhållningssätt och vilken inverkan det har på barns möjligheter att lära i förskolan.Boken vänder sig till blivande och yrkesverksamma förskollärare som önskar fördjupa sitt matematikdidaktiska kunnande och utveckla sina färdigheter att organisera för meningsfullt och målinriktat matematiklärande i förskolan.


Författare: Camilla Björklund
ISBN: 9789144084886
Antal sidor: 132
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 30.98 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *