Utskälld – Erik Sigsgaard pdf

av | 27 april, 2015

Utskälld

Boken behandlar ett område som tidigare inte belysts och som handlar om de sanktioner i form av verbala kränkningar, tillsägelser och utskällningar som vuxna utsätter barn i förskolan och skolan för på daglig basis. Boken behandlar såväl barnens som de vuxnas perspektiv på vad det innebär att skälla på och bli skälld på. Förslag ges på hur ett sådant beteende kan undvikas.

Har skället ersatt agan? Erik Sigsgaards undersökningar visar att det är så ”naturligt” att skälla på barn i förskolan och skolan att vi inte är medvetna om att vi gör det! Men ingen vuxen skulle acceptera att utsättas för ständigt skäll eller kränkande markeringar såsom att

* bli nekad tröst

* få ironiska eller hånfulla kommentarer

* bli utsatt för obegriplig eller ospecificerad kritik

* bli förbigången, nonchalerad eller negligerad

* få skäll eller bli utskälld framför andra.

Skäll och utskällning är i den här boken samlingsnamn för de här beteendena som utförs av en vuxen som barnet har en beroendeställning till. Författaren visar att institutionella inramningar av tid, rum och aktiviteter innebär såväl osynliga som uttalade regler som framkallar skäll. Ju mer traditionellt skollik en verksamhet är desto mer skäll. Men det handlar också som ett för givet taget hierarkiskt maktförhållande mellan vuxna och barn, som ligger långt ifrån de demokratiska ideal som läroplanerna föreskriver. I Utskälld! visar författaren även hur vi successivt kan bli mer medvetna och ändra vårt beteende, för att ge våra barn en mer demokratisk och respektfull tid på förskolor och skolor.


Författare: Erik Sigsgaard
ISBN: 9789147051823
Antal sidor: 320
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 37.89 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *