Utbildning på gränsen mellan skola och arbete : Pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning 1918-1971 – åsa Broberg pdf

av | 21 mars, 2015

Utbildning på gränsen mellan skola och arbete : Pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning 1918-1971

De praktiska ungdomsskolorna utgjorde det första statligtfinansierade och reglerade systemet för yrkesutbildning i Sverige.Detta system av olika skolformer och utbildningar som tillskapades1918 hämtade i stor utsträckning sina pedagogiska utgångspunkterfrån arbetet. Fram till 1971 då yrkesutbildningen istället inordnadesi gymnasieskolan skedde dock en succesiv förskjutning i detpedagogiska tänkandet. Efter hand blev skolan, snarare än arbetetden tankefigur som dominerade i den yrkespedagogiska diskursen.I avhandlingen undersöks denna utveckling genom attfölja omförhandlingen av innehållet i tre, för den praktiskaungdomsskolan specifika praktiker: ”prövotiden”, ”produktionen”och ”flitpengen”. Dessa tre pedagogiska praktiker hade alla sinarötter i arbetet. Ingen av dem följde med in i gymnasieskolan.


Författare: åsa Broberg
ISBN: 9789174479386
Antal sidor: 264
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 19.43 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *