Uppsatsskrivande som projekt – Bengt-Erik Larsson pdf

av | 26 mars, 2016

Uppsatsskrivande som projekt

Uppsatsskrivande som projekt vänder sig till studenter på alla nivåer. För lärare som undervisar, handleder och examinerar studenter är användningen av projektverktyg ett sätt som underlättar för studenterna att klara sina skrivuppgifter inom den tillgängliga tiden. Boken är medvetet komprimerad för att man skall kunna använda den som en snabb och effektiv hjälpreda när skrivarbetet startar.Att använda projektmetodik höjer också kvalitén på uppsatsernas innehåll eftersom studenterna får mer tid att koncentrera sig på detta. Planering ger ett stöd. Man skulle, med ett uttryck som tillskrivs Ingmar Bergman, kunna säga:Man kan improvisera på en plan, men man kan inte improvisera på en improvisation.Uppsatsskrivande som projekt beskriver konkret och pedagogiskt metoder och arbetssätt för att planera och genomföra uppsats-skrivande. Boken ger läsaren nödvändiga kunskaper om projektarbetets grunder, planering och milstolpar samt en redogörelse av centrala modeller för projektledning.


Författare: Bengt-Erik Larsson
ISBN: 9789144101538
Antal sidor: 82
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 20.82 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *