”Universitetet är en jäkla gammal och seg organisation” : doktoranders röster om karriärmöjligheter inom akademin – Marcus Persson, Susanna Persson pdf

av | 20 juli, 2015

”Universitetet är en jäkla gammal och seg organisation” : doktoranders röster om karriärmöjligheter inom akademin

Författarna redogör här för resultatet av ett jämställdhetsprojekt på en forskarutbildning vid universitetet i Lund. Tolv gästprofessorer – alla kvinnor – arbetade med doktorander i sociologi, socialantropologi, rättssociologi och medie- och kommunikationsvetenskap. I seminarier och individuella samtal diskuterades frågor kring avhandlingsarbete, artikelskrivande och universitetsvärldens genusstrukturer. Bakgrunden till projektet är bortfallet av kvinnliga forskare inom akademin – ett fenomen känt som ”leaky pipe”.

Utvärderingen utgår från doktorandernas upplevelser av jämlikhetsprojektet. Detta inifrånperspektiv kastar ljus över hur yngre forskare ser på sin tillvaro och framtid inom universitetet, samt varför utsorteringen av kvinnor inom akademin fortsätter att vara ett problem

Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden.

Projektet avrapporteras också i Den obalanserade hierarkin: Om ett universitetsprojekt för jämställdhet av Ann-Mari Sellerberg (Bokbox Förlag).


Författare: Marcus Persson, Susanna Persson
ISBN: 9789186980412
Antal sidor: 82
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 30.80 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *