Unified protocol Terapeutmanual: Diagnosöverskridande psykologisk behandlin – David Barlow pdf

av | 17 februari, 2017

Unified protocol Terapeutmanual: Diagnosöverskridande psykologisk behandlin

Ångestsyndrom och depression uppträder ofta sida vid sida. Tänk om det finns mer som förenar än som skiljer dem åt när det gäller vad som vidmakthåller besvären?

I Unified protocol presenteras ett banbrytande sätt att behandla känslomässiga problem, genom att utgå från det som är gemensamt för olika tillstånd istället för det diagnosspecifika. Tillsammans utgör terapeutmanualen med tillhörande arbetsbok för klienter ett enhetligt behandlingsupplägg för att hjälpa personer med skilda typer av ångest- och depressionsproblem, liksom tillstånd med starka känslomässiga komponenter. Innehållet omfattar de centrala inslagen inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Med ett lättfattligt språkbruk ges detaljerad information om hur varje session ska genomföras och för klientens eget arbete. Unified protocol lämpar sig för behandling av de flesta ångestsyndrom och unipolära depressionstillstånd, även när en person uppfyller kriterierna för flera diagnoser samtidigt.

Terapeutmanualen riktar sig till yrkesverksamma kliniker samt till studenter under KBT-utbildning. Arbetsboken för klienter ska användas inom ramen för en terapeutledd behandling.Författare: David Barlow
ISBN: 9789127134331
Antal sidor: 206
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.66 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *