Ungdomar, sexualitet och relationer – pdf

av | 24 september, 2015

Ungdomar, sexualitet och relationer

I Sverige har vi av tradition en positiv och tolerant inställning till ungdomars sexualitet. Dessutom har vi lång erfarenhet av preventivt arbete med ungdomar. Trots detta är litteraturen i ämnet begränsad – det saknas en bok som både ger en helhetsbild och innehåller specifik kunskap om olika aspekter av ungdomars sexualitet. Boken Ungdomar, sexualitet och relationer möter detta behov. Bokens multidisciplinära perspektiv med betoning på de folkhälsovetenskapliga, sociologiska och psykologiska infallsvinklarna ger en bred och nyanserad bild av ungdomar och sexualitet. Författarna redogör för olika aspekter av ungdomars sexuella utveckling och beteende såsom konstruktion av kön och sexualitet, sexualitetens roll under tonåren, reproduktiv hälsa och riskbeteende. I boken medverkar forskare från olika discipliner såväl som representanter för myndigheter och praktiska verksamheter. Även ungdomarna själva får komma till tals i en rad exempel i form av utdrag ur samtal och intervjuer. Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande samt yrkesverksamma inom hälsa, vård och samhälle.

ISBN: 9789144049342
Antal sidor: 376
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 35.08 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *