Undervisning för fördjupat matematiskt tänkande – James T. Kinard, Alex Kozulin pdf

av | 15 januari, 2016

Undervisning för fördjupat matematiskt tänkande

Den här boken presenterar en modell för hur lärare kan arbeta med fördjupat matematiskt tänkande. Författarna hävdar att barns kognitiva funktioner inte utvecklas genom ett naturligt mognadsförlopp utan måste byggas upp aktivt med stöd av undervisningsprocesser. Modellen kan användas i alla klassrum, men tycks ha särskilt stor effekt när det gäller socialt underprivilegierade elever och elever med annan kulturell bakgrund.

Modellen för fördjupat matematiskt tänkande, rigorous mathematical thinking RMT, grundar sig på två teoretiska synsätt som medger en sådan aktiv konstruktion av de kognitiva funktionerna: Vygotskijs sociokulturella perspektiv och idéer om tankeredskap och Feuersteins begrepp medierat lärande.

Boken vänder sig till alla blivande och verksamma lärare i matematik i grundskolan. Den är dessutom intressant för lärare och forskare med intresse för de sociokulturella perspektiven i undervisning och lärande.


Författare: James T. Kinard, Alex Kozulin
ISBN: 9789144057262
Antal sidor: 235
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 15.04 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *