Undervisa om samhället – Didaktiska modeller och läraruppfattningar – Folke Vernersson pdf

av | 27 april, 2015

Undervisa om samhället - Didaktiska modeller och läraruppfattningar

I denna bok analyseras lärares tankar kring undervisningens vardag. Med hjälp av ett didaktiskt analysschema visar författaren hur lärarna i samspel med sina elever väljer undervisningsformer och arbetssätt som harmonierar med ämnesinnehållet. Boken tar upp frågor om inlärning, kunskapssyn, lärarprofessionalism och s.k. tyst lärarkunskap. Samhällskunskapsämnet och dess vetenskapsteoretiska utgångspunkter belyses i nära relation till skolans övriga samhällsorienterande ämnen.
Boken bygger bl.a. på en aktuell studie om grundskollärares didaktiska arbete och är samtidigt en bearbetning av den tidigare publicerade Undervisa i samhällskunskap som gavs ut av Studentlitteratur 1995.
Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.


Författare: Folke Vernersson
ISBN: 9789144010144
Antal sidor: 362
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 32.74 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *