Undervisa i pedagogiskt drama : från dramaövningar till utvecklingsarbete – Viveka Rasmusson, Bodil Erberth pdf

av | 11 april, 2015

Undervisa i pedagogiskt drama : från dramaövningar till utvecklingsarbete

Med denna tredje upplaga har Viveka Rasmusson förnyat och anpassat boken till lärarutbildningens, skolans och förskolans förändrade arbetssätt och behov av forskningsanknytning. Den har därmed blivit en mera heltäckande lärobok i dramapedagogik, som täcker såväl grundläggande drama- som utvecklingsarbete. I ett inledande kapitel beskriver Viveka Rasmusson hur den moderna dramapedagogiken vuxit fram och vilken betydelse den har i vår tid. Den praktisk metodiska delen har utökats och ger många nya exempel på övningar i grundläggande dramaarbete. Författarna beskriver hur man kan börja med enkla övningar och improvisationer för att gå vidare till dramatisk gestaltning och rollspel och slutligen till teater. I bokens avslutande del Dramapedagogik och utvecklingsarbete ger Viveka Rasmusson en rad konkreta exempel på redan genomförda utvecklingsarbeten som hon handlett inom lärarutbildningen. Det handlar t.ex. om: drama i mångkulturell barngrupp; konfliktlösning i förskolan med hjälp av handdockor; en resa i tiden i historiskt rollspel tillsammans med gymnasister; regiarbete med barn i elva till tolvårsåldern; arbete med ungdomars värderingar och att stärka flickors självförtroende. Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av verksamma inom skola och förskola. Den lämpar sig väl för lärarutbildning och kan också användas av studieförbund och i annan vuxenutbildning.


Författare: Viveka Rasmusson, Bodil Erberth
ISBN: 9789144047331
Antal sidor: 281
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 35.78 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *