Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 4 – pdf

av | 21 november, 2015

Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 4

Den formativa bedömningsprocessen kan sammanfattas med dessa tre frågor:
– Vart ska jag? Målen för undervisningen tydliggörs.
– Var är jag? Information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen.
– Hur tar jag mig dit? Återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen.
Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga. Därför bygger Tummen upp Formativ bedömning på:
– Uppgifter som tydliggör undervisningen, genom att visa på exempel som eleverna kan lära av. Eleverna får möjligheter att lära sig förstå skillnader i kvalitet mellan olika prestationer. Eleverna får värdera exempel på arbetsprestationer av olika kvalitet.
– Individuella elevuppgifter för att läraren ska kunna avgöra var varje elev befinner sig i förhållande till målen.
– Lärarrespons, återkoppling som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen.
– Självbedömning där eleven ges möjlighet att själv bedöma sitt arbete, för att kunna styra det egna lärandet.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Eleverna behöver stöd för att utveckla sina förmågor i matematik. Tummen upp Matematik Formativ bedömning ger läraren verktyg att hjälpa eleverna i den processen. I häftena ges exempel på lösningar med olika kvalitet. Eleverna får själva analysera kvaliteten och använda de metoder som de anser ha bäst kvalitet.
Komponenter
Ett häfte för årskurs 4, ett för årskurs 5 och ett för årskurs 6.
Upplägg
Häftet är indelat i tre huvudavsnitt; Kommunikation och Resonemang; Begrepp och Metod samt Problemlösning. Varje nytt avsnitt inleds med en EPA-sida där E står för ensam, P för par och A för alla. Tanken är att ni arbetar gemensamt med EPA-uppslagen och att du som lärare leder arbetet. På övriga uppslag väljer du själv arbetssätt. Där är uppgifterna skrivna så att eleverna ska kunna arbeta med dem självständigt, men de går också utmärkt att tillämpa EPA-metoden på.
Innehåll
I Tummen upp Formativ bedömning finns ingen ambition att täcka det centrala innehållet, ej heller samtliga kunskapskrav. Här får du istället en möjlighet att bedöma i vilken grad/hur väl eleverna har utvecklat förmågorna i ämnet matematik.


ISBN: 9789147122981
Antal sidor: 32
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 24.46 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *