TitaNO Teknik Interaktiv lärarbok 36 mån – Johnny Frid pdf

av | 2 november, 2015

TitaNO Teknik Interaktiv lärarbok 36 mån

Nya TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. För att träna förmågorna har TitaNO innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning. I lärarmaterialet finns kommentarer till bokens olika kapitel, svar och kommentarer till arbetsuppgifterna och förslag till större praktiska uppgifter.

Innehåll i TitaNO Teknik:
Kapitel 1 Från idé till produkt:
I kapitlet får eleverna ta del av hur en ny produkt skapas från idé på skrivbordet till praktisk användning i verkligheten och slutligen hur produkten avslutar sin livscykel genom återvinning eller återanvändning.
Kapitel 2 Apparater i hemmet:
I våra hem har vi massor av apparater som styrs elektriskt eller elektroniskt. Att förstå deras funktion är väsentlig teknikkunskap och i kapitlet får eleverna lära sig mer om hur några av våra vanligaste apparater fungerar.
Kapitel 3 Kommunikation:
Kommunikation är ett teknikområde som är under stark utveckling. Här får eleverna inblick i den snabbt växande digitala teknik som hittills försett oss med allt smidigare sätt att kommunicera med varandra samt låter oss ana vad som kommer att finnas bakom hörnet i det framtida digitala hemmet.
Kapitel 4 Material och byggnader:
Många av de tekniska lösningar som nämns i kursplanen kan kopplas till hur man bygger ett hus. I kapitlet får eleverna bland annat se hur man steg för steg bygger ett hus.
Kapitel 5 Inblick i fabriken:
Från det närliggande och småskaliga husbygget tar boken i detta kapitel klivet över till fabriken och dess krav på fungerande infrastruktur i samhället.
Kapitel 6 Teknik i samhället:
Med kommunen som utgångspunkt diskuteras de lösningar som tillgodoser ett samhälles behov av ändamålsenlig teknik.
Kapitel 7 Teknikutveckling förr och nu:
I ett avslutande kapitel blickar vi tillbaka och försöker samtidigt göra några nedslag där tekniken i framtiden kommer att spela stor roll.

Författare till TitaNO Teknik är Johnny Frid som har mångårig erfarenhet som läromedelsproducent och lärare.Författare: Johnny Frid
ISBN: 9789140694348
Antal sidor:
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 27.36 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *