Textsamtal som lässtöttande aktivitet : Fallstudier om textsamtals möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans historieundervisning – Yvonne Hallesson pdf

av | 7 november, 2015

Textsamtal som lässtöttande aktivitet : Fallstudier om textsamtals möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans historieundervisning

Under senare år har elevers läsande uppmärksammats som ett problemområde. Den här avhandlingen undersöker hur textsamtal i gymnasieskolans historieundervisning kan stötta elevers läsande av ämnestexter. Såväl lärarledda som elevstyrda textsamtal analyseras.Genom innehållsanalyser av textrörlighet respektive kohesion mellan text och samtal synliggörs hur eleverna i samtalen rör sig mellan olika positioner i relation till källtexterna, och på vilka sätt textinnehåll uttrycks och hanteras. Vidare analyseras de lässtöttande strukturer som framträder. Dels analyseras kamrat- och lärarstöttning för att visa hur eleverna stöttar varandra i samtalen och vilka strategier lärarna använder för att stötta eleverna, dels i vilken mån textsamtal med olika uppläggning kan sägas stötta elevers textreception.Resultaten visar på utmärkande drag för textsamtal som fyller sitt didaktiska syfte, men även för samtal där eleverna inte förefaller klara mötet med ämnestexterna på förväntat sätt. Med utgångspunkt i resultaten diskuteras möjligheter och begränsningar för textsamtal som lässtöttande aktivitet.


Författare: Yvonne Hallesson
ISBN: 9789176491386
Antal sidor: 240
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.59 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *