Teater/scenkonst : turbulenta resor i lärande och kreativitet – Anders Bäckström, Eva Stockås pdf

av | 4 september, 2015

Teater/scenkonst : turbulenta resor i lärande och kreativitet

Boken är en beskrivning av ett pilotprojekt som handlar om lärande och kreativitet med teater som medel. Projektet kom till på initiativ av projektledarna och författarna till denna bok, Eva Stockås och Anders Bäckström, men utformades som ett uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Södertälje kommun.Uppdraget handlade om att ta fram ett förslag kring utformning av ett estetiskt gymnasieprogram med inriktning teater i Södertälje. Projektpiloternas förslag, som nu presenteras i bokform, beskriver pedagogiska och konstnärliga utgångspunkter, ekonomihantering, lokalfrågor, ämnesintegrering och lärarnas relation till kolleger, elever och föräldrar. Boken beskriver både stöd och motstånd hos kolleger, utbildningsledare och politiker för ett nytt pedagogiskt tänkande men ger en bra bild av hur ett genomtänkt och väl förankrat pedagogiskt projekt kan leda fram till praktiskt genomförande och vinna gehör hos skolledning och elever. Anders Bäckström och Eva Stockås är verksamma både i skolvärlden och inom den professionella teatern.Anders Bäckström är regissör, dramaturg och dramatiker. Som frilans har Anders regisserat och skrivit dramatik åt teatrar från Malmö Stadsteater i söder till Folkteatern i Gävleborg i norr samt för Radioteatern. Som pedagog har Anders Bäckström arbetat som scenframställningslärare på Teaterhögskolan i Stockholm åren 1988-90 och sedan 1997 som teaterlärare på olika gymnasier. Anders Bäckström är doktorand i teatervetenskap vid Stockholms Universitet.Eva Stockås är dramapedagog med en bakgrund i amatörteatern där hon arbetade som verksamhetsledare åren 1978-86. Eva Stockås har arbetat inom den professionella teatern sedan 1983, samt har varit verksam som barnkultursekreterare och kulturintendent. Sedan 1991 är Eva Stockås anställd som teaterlärare på gymnasiet i Södertälje. Eva Stockås är ledamot av styrelsen i Svenska Teaterförbundets avdelning 103, där utbildningsfrågor står högt på dagordningen i skrivande stund.


Författare: Anders Bäckström, Eva Stockås
ISBN: 9789197469371
Antal sidor: 111
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 37.95 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *