Svensklärarens påverkan och praktik : på spaning efter konsten att undervisa – Bo Renberg, Ingemar Friberg pdf

av | 27 maj, 2015

Svensklärarens påverkan och praktik : på spaning efter konsten att undervisa

Vad utmärker en förstklassig svensklärare? Hur utvecklar man förhållningssätt, egenskaper och handlag som leder till professionalitet? Dessa frågor är vägledande för vår ”spaning efter konsten att undervisa”.Bokens första del, Svensklärarens påverkan, fokuserar på de färdigheter som utgör svenskämnets centrala innehåll: tala, lyssna, läsa och skriva. Kärnan i svensklärarens yrkesidentitet – att stimulera elevernas språkutveckling och främja deras litteraturintresse och litteraturförståelse – kopplas till den klassiska retorikens tre medel för intellektuell och emotionell påverkan: Hur vinner man elevernas förtroende (ethos), hur får man dem att förstå undervisningens syfte och innehåll (logos), och hur får man dem engagerade, motiverade och aktiva (pathos)?Andra delen, Svensklärarens praktik, diskuterar hur man förenar teori och praktik, ideal och verklighet, på grundval av beprövad erfarenhet och erkänd vetenskap. Med utgångspunkt i bl.a. Aristoteles kunskapssyn och aktuell forskning analyseras både den ”verklighetschock” som blivande lärare ofta upplever och den värdefulla potential som finns i den ”tysta” kunskap som erfarna lärare äger.Svensklärarens påverkan och praktik vänder sig främst till svensk­lärarstudenter och verksamma svensklärare i grundskolans senare år och på gymnasiet.


Författare: Bo Renberg, Ingemar Friberg
ISBN: 9789144106236
Antal sidor: 305
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 22.87 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *