Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs – pdf

av | 25 juli, 2015

Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs

Utbildningsdiskursen är omfattande i vår tid och genomsyrar våra liv från vaggan till graven. Allt från formella utbildningsinstitutioner som förskola, skola, gymnasium och universitet, till mer informella ­kanaler som företagsutbildningar, fortbildning, kompetensutveckling och ­diverse självhjälps­litteratur syftar till att utbilda oss på snart sagt livets alla områden. Antolo­gin tar avstamp i en rad upphöjda begrepp i sam­tidens utbildningsdiskurs. De begrepp som särskilt har fångat författarnas intresse är livslångt lärande, kvalitetssäkring, värdegrund, dokumentation, bedömning, hållbar utveckling och hälsa.Med utgångspunkt i den maktanalys som har utvecklats i relation till ­Michel Foucaults arbete analyserar författarna innebörder och ­effekter av dessa upphöjda begrepp i skilda sammanhang. För­fattarna visar utifrån en rad exempel hur de upphöjda begreppen är sammanvävda med maktteknologier av olika slag.Styrningskonst på utbildningsarenan riktar sig särskilt till personer som ­arbetar med och i utbildning, studenter i utbildning, blivande förskollärare och lärare, men också alla andra som funderar över utbildningens utbredning och innebörder i vår tid.

ISBN: 9789144095684
Antal sidor: 163
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 34.29 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *