Studiehandledning till : framgångsrik läs- och skrivundervisning – Catharina Tjernberg pdf

av | 23 maj, 2015

Studiehandledning till : framgångsrik läs- och skrivundervisning

Denna studiehandledning till boken Framgångsrik läs- och skrivundervisning ger underlag för åtta utbildningsträffar. Här presenteras ett helhetsgrepp på läs- och skrivundervisningen hela det komplicerade samspelet mellan elevens lärande och lärarens undervisning samt lärarens eget lärande.

I studiecirkeln får deltagarna förutsättningar att skapa strukturer för kollegialt samarbete på skolan och ökad medvetenhet om vad som utmärker god läs- och skrivundervisning för alla elever. Deltagarna har identifierat och blivit medvetna om viktiga faktorer i lärandeprocessen och utvecklat ett gemensamt yrkesspråk, som gör att de lättare kan tala om lärande och lärprocesser. Det gör dem också bättre rustade att arbeta processdiagnostiskt och bedöma elevens lärande och ge framåtsyftande respons.

Temana för träffarna är:

Att möta variationen i klassen 
Scaffolding: utmaning och stöd
Balans mellan form och funktion
Samtalande  läsande  skrivande
Muntlig framställning
Klassrumsklimatet
Lärares lärande

Studiehandledningen till Framgångsrik läs- och skrivundervisning vänder sig främst till lärare i årskurs 1-6 men även till lärarstuderande.

Läs gärna Skolportens intervju med Catharina Tjernberg om vikten av att låta lärare lära.Författare: Catharina Tjernberg
ISBN: 9789127139862
Antal sidor: 31
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 27.84 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *