Särskilt begåvade barn – Linda Kreger Silverman pdf

av | 20 februari, 2016

Särskilt begåvade barn

Att vid fem års ålder skriva dikter eller oroa sig för slutförvaringen av kärnkraft är exempel på barn med särskild begåvning. Särskild begåvning är, lite förenklat, en begåvning långt över genomsnittet vilket medför konsekvenser psykologiskt, socialt och pedagogiskt. Boken beskriver vad särskild begåvning är, hur den kan upptäckas, vilken stimulans och vilket stöd barn och unga behöver hemma och i skolan.

Särskild begåvning är en potential som behöver uppmärksammas och främjas för att barnet ska kunna komma till sin rätt. Författaren vill därför sprida kunskap om dessa barn och öka förståelsen för deras behov. Precis som vi hjälper barn som har det svårare än genomsnittet, behöver vi ta hänsyn till barn med en kapacitet långt över medel. Risken är annars att de får svårt att passa in eller blir understimulerade i skolan. Det kan även uppstå ett glapp mellan barnets intellektuella och känslomässiga mognad. Författaren tar också upp barn med särskild begåvning som har inlärningssvårigheter vilket kan tyckas vara en paradox.

Boken täcker både psykologiska och pedagogiska vinklar och är skriven för alla som träffar särskilt begåvade barn såsom barnpsykologer, lärare, specialpedagoger och föräldrar.

Linda Kreger Silverman är psykolog och forskare, fil.dr i pedagogisk psykologi och specialpedagogik. Hon är en av världens främsta forskare och auktoriteter inom området.
 
Boken är fackgranskad av Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik, och Johanna Stålnacke, fil.dr i psykologi. Författare: Linda Kreger Silverman
ISBN: 9789127145993
Antal sidor: 300
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 33.66 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *