Språkmosaik Lärarbok – Catarina Littman, Carin Rosander pdf

av | 24 april, 2015

Språkmosaik Lärarbok

Detta är en samling lektionsförslag och idéer för språkstimulans i svenska som andraspråk. Idéerna lämpar sig för lärare med många flerspråkiga elever i sina klasser.

Författarna har utgått ifrån devisen Språk = kommunikation. För att lära sig ett språk behövs lust och motivation, vilket är lätt att hitta i den lekfulla samlingen Språkmosaik.

Lärarboken
Lärarboken består av en teoridel och en praktisk del. Den första delen ger bakgrund och en kortfattad översikt av teorier om andraspråksinlärning, tar upp svårigheter i svenska språket, berättar om olika metoder och ger litteraturförslag. Den senare delen innehåller praktiska tips om och handledning i hur man övar färdigheterna tala, läsa, lyssna och skriva.

Tyngdpunkten ligger på TALA, att stimulera och motivera eleverna till att tala svenska i olika sammanhang.

Kopieringsunderlag
Här finns underlagen till par-, grupp- och helklassövningarna i Lärarboken. Idéerna är många och lustbetonade, de kräver inga stora förberedelser och de kan lätt anpassas till olika åldrar och flera kunskapsnivåer.

Välj fritt bland rollspel, lekar, återberättande, informationssökande i tabeller, per telefon eller via e-post, skattletning, rebusar, flanosagor, diskussioner, overheadteater, bingo, intervjuer och mycket mer.


Författare: Catarina Littman, Carin Rosander
ISBN: 9789127506060
Antal sidor: 160
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 36.27 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *