Språkinriktad undervisning – Maaike Hajer, Theun Meestringa pdf

av | 17 september, 2015

Språkinriktad undervisning

I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Undervisningen i skolans ämnen sker emellertid mest på svenska.

Hur klarar skolan utmaningen att ge ämnesundervisning av hög kvalitet när det finns så stora skillnader i elevernas behärskning av svenskan?

Vilka verktyg kan skolan ge lärare i alla ämnen och program för att göra undervisningen både mer effektiv och lockande?

Bokens nya utgåva är anpassat till Lgr11 och Lgy 11 av Maaike Hajer och Annika Löthagen som både har gedigen kunskap om arbetet med språkförståelse i svenska skolor.Boken visar hur ämneslärare kan fördjupa sin förståelse av sambandet mellan språk och lärande. Handfasta exempel och metoder skapar förutsättningar för högre måluppfyllelse för grundskolans högstadium och för gymnasiet. Stöd ges till att utforma ämnesundervisningen på ett språkutvecklande sätt, från planering och förberedelser till genomförande och utvärdering.

Boken kan också användas i arbetslag för kunskapsdiskussioner om bl.a. bedömningskriterier och för att främja ämnesövergripande arbetssätt.

Om författarna
Maaike Hajer är professor vid lärarutbildningen i Utrecht och har föreläst och skrivit om didaktik och skolans språkpolicy både i Sverige och i Nederländerna. Hon var 2008 gästprofessor vid Göteborgs universitet och har arbetat som forskningsledare vid Språkforskningsinstitutet inom Stockholms kommuns utbildningsförvaltning. Hon arbetar ny med forskning och utbildning med Språklyftet i Malmö.

Annika Löthagen är författare till läromedel och metodböcker, hon är verksam språkutvecklare inom Botkyrka kommun.Theun Meestringa arbetar vid Nederländernas Nationella Institut för Läroplansutveckling SLO med utveckling av kommentarmaterial samt som rådgivare för skolor som vill utveckla språkinriktad ämnesundervisning. Tillsammans samordnar de en nationell plattform för språkinriktad ämnesundervisning.


Författare: Maaike Hajer, Theun Meestringa
ISBN: 9789173828697
Antal sidor: 245
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 34.88 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *