Språk, kultur och social identitet – Seija Wellros pdf

av | 24 mars, 2016

Språk, kultur och social identitet

Språket har en ytterst viktig roll i socialisationsprocessen. Det är med språkets hjälp som vi skapar tankemönster, för dem vidare till en ny generation samt lär ut normer och värderingar. Språket förstärker även den sociala identiteten.

Denna bok handlar om socialisationsprocessen och de medel som används för att inlemma barn och nyinflyttade vuxna i en kultur och dess ofta dolda regelsystem. Bokens bärande tanke är att de normer som en grupp delar skapar igenkännande och trygghet, och att de därför är nödvändiga i det sociala samspelet mellan människor. Å andra sidan är det just dessa normer som gör att vi kan uppfatta andra som annorlunda, som främlingar. Det som avviker från de egna normerna skapar osäkerhet och rädsla. Att bli medveten om sin egen sociala och kulturella prägling och de tolkningsmönster den medför är därför ett sätt att öka sin personliga trygghet och förbättra sin handlingsberedskap inför mötet med det ”annorlunda”.

Boken vänder sig till lärarstuderande samt till yrkesverksamma lärare och andra som i sitt arbete möter människor med olika sociokulturella bakgrunder.


Författare: Seija Wellros
ISBN: 9789144009162
Antal sidor: 180
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 19.06 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *