Sociokulturella ramar för barns utveckling : barns livsvärldar – Karsten Hundeide pdf

av | 8 april, 2015

Sociokulturella ramar för barns utveckling : barns livsvärldar

För att förstå barns handlingar, reaktioner och färdigheter måste man känna till deras kulturella tolkningsbakgrund och verksamhetsramar. Dessa tillägnar sig barnet i sin dagliga tillvaro och i ett nära vägledande samspel med omsorgsgivare och mer kompetenta deltagare i den kulturella gemenskapen. Författaren visar med detta perspektiv ett kritiskt alternativ och supplement till den traditionella utvecklingspsykologin.

Karsten Hundeide använder tvärkulturell forskning och antropologiskt material för att visa att människor är meningssökande och tolkande väsen som handlar rationellt på sina egna premisser och inom sin egen kulturella gemenskap. Han tar utgångspunkt i barnets upplevelse av situationer och av egna handlingsalternativ. Detta perspektiv är viktigt eftersom det tar hänsyn till alla de komplexa förhållanden som påverkar våra handlingar och val och som ofta blir förbisedda i den traditionella psykologin. För den som ska ”mäta” barns förmågor och färdigheter är dessa förhållanden särskilt viktiga.

Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom bland annat psykologi- och lärarutbildning samt till redan yrkesverksamma, men kan med stor behållning läsas av alla som intresserar sig för utvecklingspsykologi och pedagogisk psykologi.


Författare: Karsten Hundeide
ISBN: 9789144043944
Antal sidor: 251
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 30.93 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *