Social kompetens och problembeteende i skolan – kompetensutvecklande och problemlösande arbete – Terje Ogden pdf

av | 7 juli, 2015

Social kompetens och problembeteende i skolan - kompetensutvecklande och problemlösande arbete

Terje Ogden ger här en översikt av den kunskap som i dag finns om problembeteende i skolan. En tillbakablick på de mest betydande teorierna inom området bildar bakgrund till en grundlig genomgång av nyare forskning och erfarenheter.

Författaren belyser temat på ett lösningsorienterat sätt och diskuterar hur man kan bidra till att förbättra och effektivisera skolans insatser. Han skriver med ett lättfattligt språk och ger många exempel för att förklara sina tankegångar

Begreppet ”klassledning” är centralt i boken och beskriver hur lärarna, genom att stärka sin yrkeskompetens, kan bidra till att skapa en god miljö för lärande.

I boken betonas även den centrala ställning social kompetens har i skolans förebyggande arbete. Terje Ogden preciserar begreppets innehåll och beskriver hur skolan kan stimulera social inlärning, till nytta för både den enskilde eleven och hela klassen.

Boken vänder sig till lärare, liksom till studerande på lärarutbildning och kurser i pedagogik och psykologi.


Författare: Terje Ogden
ISBN: 9789147051366
Antal sidor: 304
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 29.75 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *