Små barns stigar i omvärlden – Om lärande i sociokulturella samspel – Monica H. Sträng, Siv åkesson pdf

av | 16 november, 2015

Små barns stigar i omvärlden - Om lärande i sociokulturella samspel

Bokens genomgående tema syftar till att visa hur vi människor, små som stora, ständigt lär och utvecklas i sociala och kulturella samspel. Kommunikation, språkutveckling och förhållningssätt mellan människor är avgörande för det lilla barnets delaktighet i och förståelse av sin omvärld. Detta teoretiska utgångsläge beskrivs i bokens inledningskapitel och diskuteras sedan fortlöpande i anknytning till en mängd beskrivna exempel. Genom ett stort antal autentiska scener får vi stifta bekantskap med barn, huvudsakligen i åldrarna ett–tre år, i deras vardag på förskolans småbarnsavdelning: vi får följa dem under deras första möte med förskolan tillsammans med sina föräldrar, under inskolning och vid alla dagens skiftande verksamheter. Speciell uppmärksamhet riktas mot aktiviteter där barn möter vad vi benämner naturvetenskapligt innehåll. Slutligen problematiseras lärares reflektioner över sitt eget förhållningssätt till barn i förskolans verksamhet. Eftersom det uttryckligen finns behov av en ökad samsyn på barns lärande i hem, förskola och skola vänder sig boken till alla pedagoger med viss betoning på förskolans personal. Den passar även utmärkt för såväl lärarstuderande som småbarnsföräldrar samt för övriga med intresse för pedagogisk verksamhet, inte minst av grundläggande naturvetenskaplig karaktär.


Författare: Monica H. Sträng, Siv åkesson
ISBN: 9789144021218
Antal sidor: 163
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 23.98 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *