Små barns etik – Eva Johansson pdf

av | 19 februari, 2016

Små barns etik

Den här boken handlar om de yngsta barnens vardagliga samspel i förskolan: deras etik, de värden och normer som de uttrycker i sin samvaro. Boken bygger på en studie av nitton barn i en småbarnsgrupp. Syftet var att få kunskap om hur barnen förhåller sig till varandra i etiskt avseende.
• Vad upplever barn som positivt/gott/rätt respektive negativt/ont/fel rörande egna och andras handlingar?
• Gör de överväganden om sitt agerande mot andra?
• Tar barn ansvar för varandras välbefinnande?
• Upplever barn att de har rättigheter respektive skyldigheter i förhållande till sig själva och andra?
• Hur ser dessa ut i barns perspektiv?
• Hur ser barns lärande ut i dessa sammanhang?

Boken bygger på och utvecklar en teoribildning, livsvärldsansatsen, som tar barns sätt att erfara världen med sin kropp till utgångspunkt. I boken diskuteras också internationell forskning om barns moralutveckling. Boken är rik på beskrivningar av barns etiska samspel och på frågeställningar om pedagogers och vuxnas förhållningssätt till barn. Avsikten är att utmana till reflektion över etiska frågor, i första hand utifrån barns perspektiv men också i relation till förskolans läroplan och arbetet i förskolan.


Författare: Eva Johansson
ISBN: 9789147049868
Antal sidor: 200
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 37.16 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *