Små barns delaktighet och inflytande – några perspektiv – Nina Johannesen, Ninni Sandvik pdf

av | 31 mars, 2015

Små barns delaktighet och inflytande - några perspektiv

Den här boken handlar om de yngsta barnens rätt och möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Författarna söker utmana traditionella föreställningar om de yngsta barnen, så att de som arbetar i förskolan ska kunna få syn på människorna och därigenom möjligheterna som finns. De lyfter betydelsen av ”mellanrummen” – de tillfällen som ofta förbises.

Boken tar sin utgångspunkt i hur små barn omnämns och ses i ljuset av läroplanstexter och styrdokument, – den norska ”rammeplanen” och den svenska läroplanen för förskolan, genom bearbetning av Inga-Lill Emilsson vid Karlstads universitet.


Författare: Nina Johannesen, Ninni Sandvik
ISBN: 9789147094127
Antal sidor: 120
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 27.07 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *