Skrivstil … med höger hand – Britta Redin, Görel Hydén pdf

av | 30 maj, 2015

Skrivstil ... med höger hand

I Skrivstil får eleverna lära sig hur de redan kända textade bokstäverna formas för att kunna bindas ihop till ord. Arbetsgången bygger på att bokstäver med likartad form övas i svit, men också på att eleverna får arbeta med alla små bokstäver innan vi går in på versalerna. På det sättet har vi kunnat göra materialet omväxlande och roligt, med många lite mer sammanhängande texter att skrivträna på.De små bokstäverna övas först gruppvis, utifrån deras gemensamma grundform. Det ger eleverna mycket träning på en och samma form – något som brukar visa sig vara lönsamt när eleven sedan går vidare.När grundformen är befäst kan så eleverna koncentrera sig på olika sammanbindningskombinationer innan de går vidare till nästa grundform och de bokstäver som ingår där.Varje bokstav, liksom varje ord som övar sammanbindning, har en förskrift som eleverna kan följa, spåra, med sin penna. Förskrifterna, liksom stödlinjerna, är tryckta i en ljust blå färgton.För versala bokstäverna C, E och S ges två alternativ till utformning. Läraren beslutar i samråd med eleven vilket alternativ som ska läras in. … för vänster handSkrivstil finns också i en version för vänsterhänta. 


Författare: Britta Redin, Görel Hydén
ISBN: 9789144079394
Antal sidor: 64
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 25.10 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *