Skrivandets makt – Om det demokratiska skrivandet i skolan – Birgitta Norberg Brorsson pdf

av | 2 november, 2015

Skrivandets makt - Om det demokratiska skrivandet i skolan

Boken tar upp hela undervisningsförloppet kring skrivande, från det att uppgiften introduceras till att eleverna får respons på sin text. Författaren problematiserar valet av genrer för skrivandet i svenskundervisningen, där de individuellt baserade och skönlitterära genrerna dominerar på bekostnad av det diskursiva, samhällstillvända skrivandet. Boken är också tänkt som en didaktisk grundbok för blivande svensklärare, med betoning på hur skrivundervisning teoretiskt och praktiskt kan analyseras och utvecklas.

Läs mer
De teoretiska perspektiven i boken – som grundar sig främst på Vygotsky, Bachtin och Applebee – sätts in i ett skolkonkret sammanhang, där forskningen används för att förstå hur skrivutvecklingens didaktik kan formas för att ge alla elever språkets makt i samhällets offentliga rum.

Om författarna
Birgitta Norberg Brorsson är universitetslektor vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.Författare: Birgitta Norberg Brorsson
ISBN: 9789147015627
Antal sidor: 200
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 22.90 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *