Skolområdets etik : en studie i skolans fostran – Roger Fjellström pdf

av | 22 mars, 2016

Skolområdets etik : en studie i skolans fostran

Medan analys och diskussion av norm- och värdefrågor inom många områden utvecklats till självständiga discipliner – såsom vårdetik, bioetik, miljöetik och affärslivets etik – har ett viktigt etiskt område länge varit eftersatt: skolan. Tänkandet om skolan har präglats av beteende- och samhällsvetenskap, och kritiker har därför hävdat att man i skolan saknar ett språk för etik och moraliska frågor. Samtidigt har samhällets krav på att skolan ska diskutera och förmedla normer och värden vuxit. För att möta dessa krav har Skolverket tagit initiativ till att säkerställa ett värdegrundsarbete i skolan. Även lärarfacken har hörsammat maningen och antagit en yrkesetisk plattform.

Det övergripande syftet med den här boken är att etablera en särskild etisk studiedisciplin för skolans del, skolområdets etik. I denna står fostran, skolans värdegrund, lärares yrkesetik och andra centrala värde- och normfrågor som rör förskola, grundskola och gymnasium i centrum. Speciellt försöker boken bidra till ökad klarhet om fostransmålets innehåll och intellektuella förutsättningar. Skolans värdegrund analyseras och preciseras, exempelvis ges principerna om respekt för människors lika värde och respekt för autonomi, integritet och välbefinnande stort utrymme i boken. Författaren föreslår bland annat att värdegrundsbegreppet ska knytas till en önskvärd medborgerlig identitet som skolan bör ge eleverna.

Boken är avsedd dels för kompetensutveckling av verksamma lärare och för fördjupning av lärarlagens diskussioner, dels för lärarutbildningen, där fostran och värdegrundsfrågor ska ges ett betydande utrymme. Den kan användas i grundutbildningen, men vissa partier är tänkta för fördjupning på högre nivå, i magister- och doktorandkurser.


Författare: Roger Fjellström
ISBN: 9789144022369
Antal sidor: 383
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 15.17 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *