Skolledning : scener från den organiserande vardagen – pdf

av | 23 juli, 2015

Skolledning : scener från den organiserande vardagen

Skolledning är så mycket mer än enskilda individers ansträngningar att leda och utveckla en verksamhet. Detta är utgångspunkten i Skolledning – scener från den organiserande vardagen. Boken belyser skolledning som summan av alla de lednings- och styrningspraktiker som påverkar den dagliga verksamheten i en skola.? Vardagssituationer, som en skolledning ställs inför, diskuteras här utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv. Teman som tas upp är mål- och resultatstyrning, ledningens moraliska kompetens, samarbetsprocesser, ledarskap–medarbetarskap, entreprenöriellt lärande, talent management, bedömning och lönesättning, projektarbete samt ledning av den marknadsutsatta skolan.? Skolledning – scener från den organiserande vardagen är relevant för alla som är intresserade av hur skolor leds och styrs. Den kan med fördel användas i undervisning om organisation, ledning och styrning samt i kurser som riktar sig till rektorer, lärare och andra skolledare.

ISBN: 9789144104881
Antal sidor: 208
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 10.64 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *