Skolledarskap i mångfald – Pirjo Lahdenperä pdf

av | 4 juli, 2015

Skolledarskap i mångfald

Globalisering och en mångkulturell samhällsutveckling ställer skolan inför spännande och komplicerade utmaningar. Denna utveckling rör inte enbart de som arbetar i mångkulturella skolor, eller i skolor som tar emot nyanlända. Det är ett kunskapsområde som berör samhället i stort.Skolledarskap i mångfald tar sin utgångspunkt i det interkulturella perspektivet och diskuterar dess implikationer för skolledning och skolutveckling i praktiken. Till grund för diskussionen ligger ett antal olika forskningsprojekt med verksamhetsnära studier om skolans ledning och utveckling.Målsättningen med boken är att ge inspiration och nya perspektiv på mångfaldens skola och förskola. Förhoppningsvis ingjuter den också mod – mod till att stå emot och att våga gå utanför den box som etnocentrism och nationell självförståelse sätter hinder för.Skolledarskap i mångfald är lämplig som kurslitteratur på skolledarutbildningar, men passar även inom lärarutbildningen och som fortbildningslitteratur för verksamma skolledare, lärare politiker och skolhuvudmän.


Författare: Pirjo Lahdenperä
ISBN: 9789144094359
Antal sidor: 145
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 29.60 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *