Skolan möter förskolan och fritidshemmet – Monica Hansen Orwehag, Ann Brorman, Inge Johansson, Birgitta Davidsson, Birgitta Siller, Susanne Björkdahl Ordell pdf

av | 28 maj, 2015

Skolan möter förskolan och fritidshemmet

Författarna tar i denna bok upp viktiga frågor kring mötet mellan skola, förskola och fritidshem. Den är utarbetad i syfte att öka förståelsen för och insikten om de betingelser som kan ha betydelse för samverkan och integration mellan de olika verksamhetsformerna. Boken belyser bl.a. hur de styrdokument som ska vägleda arbetet i skolan vuxit fram och vilka tankar som varit styrande för det pedagogiska arbetet. Erfarenheter från utvecklingsarbete med integrering av de olika verksamheterna visar hur detta kan stimulera till nya tankar vilka leder till reflektion och förståelse för de problem som oundvikligen uppstår när två skilda traditioner möts. Vilken roll fritidspedagogen kan och bör ha behandlas i ett särskilt kapitel.
Boken är avsedd för såväl studerande inom lärarutbildningen och barn- och ungdomspedagogiskt program som för yrkesverksamma lärare, förskollärare och fritidspedagoger.


Författare: Monica Hansen Orwehag, Ann Brorman, Inge Johansson, Birgitta Davidsson, Birgitta Siller, Susanne Björkdahl Ordell
ISBN: 9789144013374
Antal sidor: 163
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 38.14 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *