Skapandets kraft : för kunskap och utveckling – Elisabeth Weissenrieder pdf

av | 3 september, 2015

Skapandets kraft : för kunskap och utveckling

Boken beskriver skapandet och lekens stora betydelse som ”urämne” och förutsättning för allt skapande. De teoretiska diskussionerna följs av praktiska gestaltningar i skolans värld, från såväl vanliga klasser på låg- och mellanstadiet som från en liten undervisningsgrupp med barn i behov av särskilt stöd.

Läs mer
Den stora betydelse som relationen mellan lärare och elev har betonas. Ett nära samspel och en trygg kommunikation är en förutsättning för att eleverna ska kunna bearbeta och integrera kunskap på ett djupare plan. Här diskuteras Vygotskijs begrepp ”den närmaste utvecklingszonen” och jämförs med Winnicotts ”mellanområde”.

Om författarna
Elisabeth Weissenrieder är speciallärare och dramapedagog med nära fyrtioårig verksamhet inom skolan.Författare: Elisabeth Weissenrieder
ISBN: 9789188298959
Antal sidor: 173
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 37.31 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *