Sannolikhetslära och statistik – Tom Britton, Hans Garmo pdf

av | 24 mars, 2016

Sannolikhetslära och statistik

Mängden tillgänglig information växer i snabb takt varför behovet av kunskaper i statistik och sannolikhetslära blir allt viktigare, vilket även framgår av skolans nya läroplaner. Det kan gälla vitt skilda företeelser så som att rätt tolka diagram, att värdera ”vetenskapliga slutsatser” baserade på empiriska undersökningar och att skärskåda tidningsrubriker om osannolika händelser. Sannolikhetslära och statistik har som uppgift att lära elever att kritiskt granska statistiska undersökningar, att själva kunna utföra mindre statistiska undersökningar, att kunna illustrera insamlade data grafiskt och beräkna enklare sannolikheter.
Denna bok är skriven för blivande lärare och vänder sig speciellt till studenter på lärarprogrammet med matematik som ett av sina huvudämnen och med inriktning på grundskolans senare år eller på gymnasieskolan. Områden som behandlas i boken är sannolikhetslära, principerna för statistisk slutledningsförmåga samt planering av statistiska undersökningar och grafisk illustration av desamma. Boken gör detta med fokus på relevansen för blivande lärare och hur det kan tas upp i skolutbildningen. Boken innehåller en mängd lösta exempel och övningar med facit, varav många lämpar sig att användas i skolundervisningen.
Förhoppningen är att boken även fungerar som en allmän introduktion till sannolikhetslära och statistik för den intresserade. Boken förutsätter matematikkunskaper motsvarande ungefär gymnasiekompetens.


Författare: Tom Britton, Hans Garmo
ISBN: 9789144023267
Antal sidor: 398
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 33.67 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *