Samhällsämnenas didatik : årskurs 4 – 6 – pdf

av | 24 juli, 2015

Samhällsämnenas didatik : årskurs 4 - 6

Hösten 2011 sjösattes Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids­hemmet (Lgr 11). En intention bakom dessa är att ange tydligare mål för undervisningen i skolans olika ämnen.

Kursplanernas form och innehåll aktualiserar många frågor som är viktiga för blivande och verksamma lärare att reflektera över och diskutera. Det är värdefullt – ja, nödvändigt – att kontinuerligt föra didaktiska samtal kring hur en undervisning bör utformas, vad den bör innehålla och vilka överväganden som är knutna till betyg och bedömning.

För SO-ämnenas del finns ett antal både grundläggande och över­gripande perspektiv som måste uppmärksammas, analyseras och disku­teras. Det ligger nära tillhands att lärare i vardagens utmaningar har fokus riktat mot konkreta uppslag och upplägg, detaljer och del­moment. Ett sådant fokus är förstås nödvändigt. Samtidigt behöver vi lyfta blicken och fundera över ämnenas mer allmänna relationer till varandra och till skolans undervisning i stort.
I den här boken uppmärksammas fem grundläggande och övergripande perspektiv som är betydelsefulla att reflektera över och diskutera för blivande och verksamma lärare i SO-ämnen. Boken är en kursbok vid lärarutbildningar och kompetensutvecklingslitteratur för verksamma lärare.

ISBN: 9789144079509
Antal sidor: 152
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 33.67 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *