Samhällskunskapsdidaktik : om utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande – Sture Långström, Arja Virta pdf

av | 24 mars, 2016

Samhällskunskapsdidaktik : om utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande

Samhällskunskap är ett skolämne som särskilt starkt speglar samhället och dess förändringar och värderingar. Det övergripande uppdraget är att fostra elever till demokratisk kompetens med förmåga till självständighet och ett kritiskt förhållningssätt till samhällslivet. Boken innehåller bland annat en: – genomgång av samhällskunskapens historia, tillkomst och uppgifter med begrepp, teorier, modeller och metoder – redovisning av olika teorier om lärande tillämpade i samhällskunskap med fokus på behavioristisk, konstruktivistisk och sociokonstruktivistisk syn på ämnet – beskrivning av en aldrig tidigare skådad medierevolution och diskussion om de möjligheter till inflytande den ger medborgare – genomgång av nya forskningsresultat som visar elevers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt till det svenska samhället och i internationella sammanhang. Författarna fångar upp samhällskunskapsämnets funktioner och relaterade identitetsfrågor i ett mångkulturellt samhälle och problematiserar frågan om hur lärare kan utveckla elevernas kritiska förhållningssätt och förmåga att analysera kontro-versiella och känsliga ämnen. Bokens målgrupp är blivande och verksamma lärare i grundskolans årskurs 7 till 9 samt gymnasieskolan.


Författare: Sture Långström, Arja Virta
ISBN: 9789144066431
Antal sidor: 278
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 33.01 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *