Sagor och sanningar, Lärar-cd – Torun Eckerbom, Eva Söderberg, Helene österlund pdf

av | 22 mars, 2016

Sagor och sanningar, Lärar-cd


       Sagor och sanningar allmänbildande texter med språkutvecklande övningar

Med nya upplagan av Sagor och sanningar kan eleverna öva läsförståelse, muntlig interaktion och skriftlig färdighet, samtidigt som de allmänbildas och får ett rikt ordförråd. Dina elever lär sig svenska med hjälp av berättande sagor och faktabaserade sanningar.

  Beskriver och berättar

Huvudtexterna är faktatexter som har världsomspännande teman som genomsyrar alla övningar. Varje text har både ett historiskt och aktuellt perspektiv som inspirerar till diskussion. Till varje faktatext hör även en klassisk saga för att träna den berättande genren. Då faktatexten exempelvis
handlar om Dinosaurier, är sagan i samma tema Sankt Göran och draken.

Tre färdigheter

Sagor och sanningar övar tre färdigheter: läsförståelse, muntlig interaktion samt skriftlig färdighet. Språket utvecklas och ord och begrepp repeteras för att eleven fullt ut ska kunna tillägna sig språket. Alla texter och övningar är anpassade efter de språkliga kraven för sfi kurs D.

Kapitlen är uppdelade i delarna: Läsför­stå­else, ordförståelse, grammatik och skriva.

Läsförståelse och lässtrategi

Varje kapitel inleds med en beskrivande faktatext med läsförståelsefrågor i tre nivåer för att visa eleven hur den kan träna på strategier för att få en djupare förståelse för texten. Bredvid texterna finns också ordlistor. Varje kapitel innehåller även ett antal kortare texter av olika texttyper som insändare, artiklar och mejl.

Varje kapitel innehåller även ett antal kortare texter av olika texttyper som insändare, artiklar och mejl. Dessa texter har samma tema som huvudtexten vilket är fördelaktigt när eleven tränar mer på lässtrategier.

Lärarstöd på webben

Extramaterial, lärarstöd samt ljudfiler finns på nok.se/sagorochsanningar bakom fliken EXTRAMATERIAL. Inloggningskod hittar du på omslagets insida.

Kort om sagor och sanningar:Världsomspännande teman genomsyrar alla övningarallmänbildarGer rikt ordförrådLäsförståelseträningDiskussion & samtal uppmuntrasSfi kurs DSvenska som främmande språk (B1)


Författare: Torun Eckerbom, Eva Söderberg, Helene österlund
ISBN: 9789127861183
Antal sidor:
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 20.19 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *