Så blir du mer kreativ : på jobbet, i livet, i skapandet – Eva Sanner pdf

av | 16 juli, 2015

Så blir du mer kreativ : på jobbet, i livet, i skapandet

Kreativitet är att skapa, men inte bara sådant som vi uppfattar som konst och hantverk, utan också den väv av beslut, engagemang och samspel med omgivningen som utgör våra liv.

Så blir du mer kreativ innehåller en beskrivning av den kreativa processens olika steg och hur vi kan förstå vart och ett av dem. Vi går från de inledande stadierna med idéer och visioner, via steget där vi möter alla de kritiska röster både inom oss och från omvärlden som kan utmana vår kreativitet, till genomförande och finputsning. Till slut släpper vi vårt kreativa projekt, vi hamnar i tomheten och vilan vi har nått det sjunde steget.

Denna process gestaltas livfullt och engagerat via författarens egna erfarenheter, exempel ur litteraturen och intervjuer.

Att förstå den kreativa processen är också att förstå hur man själv fungerar. Om vi vet vilka steg som är svåra respektive lätta för oss själva, blir det enklare att veta vad vi behöver för att kunna vara fullt kreativa både i vårt arbete och i livet som helhet. Det ger oss en förståelse för hur vi handskas med vår energi och vad människan behöver för att kunna vara fullt närvarande och skapande som individ.

Så blir du mer kreativ vänder sig till dem som är konstnärligt aktiva, har kreativa yrken eller som är skapande inom andra områden och på andra sätt. Men framför allt vänder sig boken till en intresserad allmänhet, till alla dem som vill veta hur de kan bli friare och lyckligare i sina liv. Boken vill fungera som en hjälp att förstå de krafter som finns inom alla människor och som vi använder oss av för att samspela med andra och för att förverkliga våra visioner. Boken har tidigare utgivits med titeln Det sjunde steget.Författare: Eva Sanner
ISBN: 9789127027107
Antal sidor: 260
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.84 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *