Rörelse på lek och allvar : om psykomotorisk specialpedagogik – Dorrit Stenberg pdf

av | 17 december, 2017

Rörelse på lek och allvar : om psykomotorisk specialpedagogik

Den är tänkt för studerande inom lärarutbildning – främst inom idrott och hälsa – men passar även på grundskolans låg- och mellanstadium samt för specialpedagogik.

Efter en utförlig beskrivning av ämnesområdet psykomotorik och utvecklingsteori med betoning på rörelse, följer avsnitt som handlar om pedagogik och metodik. I dessa avsnitt ägnas stor uppmärksamhet åt lärarens roll och funktion, med beskrivning av en psykomotorisk pedagogs undervisning och med konkreta exempel, observationer och aktivitetsuppgifter.

Om författaren:
Dorrit Stenberg, gymn. dir. och fil. lic. i pedagogik, är pensionerad universitetsadjunkt vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av undervisning både vad gäller barn på grundskolan och inom lärarutbildningen. Hennes specialitet har varit arbete inom specialpedagogikens område med huvudinriktning på lek och fysisk aktivitet.


Författare: Dorrit Stenberg
ISBN: 9789188362377
Antal sidor: 206
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 27.29 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *