Retoriken kring grammatiken – Didaktiska perspektiv på skolgrammatik – Bengt Brodow, Nils-Erik Nilsson, Sten-Olof Ullström pdf

av | 24 september, 2015

Retoriken kring grammatiken - Didaktiska perspektiv på skolgrammatik

Grammatikundervisningen har en lång tradition inom grundskolans och gymnasiets svenskundervisning, men dess innehåll och uppläggning problematiseras sällan. Tvärtom uppfattas den gärna som självklar och utgör inte sällan ett centralt inslag i svenskämnet.
I denna bok granskar författarna olika argument som under historien framförts för att legitimera den skolgrammatiska traditionen. De diskuterar också dagens grammatikundervisning som den kommer till uttryck i olika läromedel samt i intervjuer medlärare. Författarnas hållning till merparten av den skolgrammatiska traditionen är kritisk. De förespråkar en funktionellt inrik-tad språkundervisning, i vilken språkbeskrivning och metareflektion kan kopplas till elevers processorienterade skrivande.
Boken vänder sig främst till lärarstuderande i svenska, lärar-utbildare och aktiva svensklärare. Den är även av intresse för andra lärarkategorier, liksom språk- och textintresserade i allmänhet.


Författare: Bengt Brodow, Nils-Erik Nilsson, Sten-Olof Ullström
ISBN: 9789144013404
Antal sidor: 167
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 31.00 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *