Retorik i professionellt lärarskap – Istvan Pusztai pdf

av | 16 november, 2015

Retorik i professionellt lärarskap

Lärare använder sig dagligen av olika retoriska strategier i sin kontakt med eleverna. Därför är retorisk kunskap värdefull, ja, kanske till och med oumbärlig i läraryrket. Förnuftet, känslorna och viljan är mentala förmågor som används i kommunikationen med eleverna. De är också grundstenar i retoriskt tänkande: ”Hur ska jag uttrycka mig för att väcka deras nyfikenhet?” ”Hur ska jag argumentera för att de ska inse vikten av det jag förmedlar?” ”Ska jag vädja till deras förnuft eller till deras känslor?”

Lärarens arbete innebär tvära rollbyten. Från en stund till en annan kan läraren bli avbruten och kastas in i en ny retorisk situation. I den här boken definieras och presenteras sju olika sociala roller som är vanliga i läraryrket. I all yrkesutövning, där kompetens att tala anses viktig, uppstår olika stereotypa retoriska situationer. När möten upprepas får de ett fast mönster av språk och attityder. Olika sociala roller utvecklas och invanda mönster underlättar kommunikationen och möjliggör samtidigt snabba växlingar mellan de olika rollerna.

Boken består av en teoretisk del och en praktisk-retorisk del. Den första innehåller en reflektion över lärarens uppdrag och en kort presentation av ämnet retorik. I den andra delen presenteras de sju olika sociala rollerna som läraren antas gestalta i mötet med eleverna. Dessa roller är den partiska informatören, den stimulerande förhandlaren, föräldern, domaren, hövdingen, berättaren och underhållaren. Här framgår hur man retoriskt formar dessa olika roller för att utföra det mångfacetterade uppdrag som ingår i lärarens profession. 

Istvan Pusztai är lektor i retorik vid Södertörns högskola.Författare: Istvan Pusztai
ISBN: 9789140692085
Antal sidor:
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 18.31 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *