Rektor : en stark länk i styrningen av skolan – Olof Johansson, Elisabet Nihlfors pdf

av | 26 mars, 2015

Rektor : en stark länk i styrningen av skolan

Svensk och internationell forskning visar på rektorers betydelse som ledare för den pedagogiska verksamheten och dess effekt på elevernas resultat. Det handlar till exempel om hur rektorer leder arbetet, samverkar med lärare och prioriterar insatser samt vilken kunskap och kompetens rektorer har för att skapa engagemang och vilja att lyckas med att forma skolan till en framgångsrik lärandemiljö.Hur upplever rektorerna sitt uppdrag och sina möjligheter att bedriva ett bra arbete? Vilka frihetsgrader har en rektor? Vilket stöd har de från huvudmannen och vilket förtroende finns mellan de olika nivåerna i skolans styrsystem? Dessa och närliggande frågor diskuteras i rapporten Rektor en stark länk i styrningen av skolan, som baseras på en unik undersökning bland Sveriges alla rektorer.Resultaten visar att det finns en stor utvecklingspotential på alla nivåer i styrsystemet att förbättra arbetsförhållandena för rektorer. Behovet att tydliggöra ansvar och befogenheter i hela styrkedjan lyfts särskilt fram. Det gäller att skapa och bygga förtroende mellan alla aktörer: lärare, skolledare, skolchef, nämnd, huvudman och stat.Författare till rapporten är Elisabet Nihlfors, docent i pedagogik, Uppsala universitet och Olof Johansson, professor i statsvetenskap, Umeå universitet.


Författare: Olof Johansson, Elisabet Nihlfors
ISBN: 9789186949464
Antal sidor: 68
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 36.57 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *