Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom – Maare Tamm pdf

av | 17 februari, 2016

Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom

Teorier fungerar som hjälpmedel för att vi skall kunna förstå en människa i livets olika förhållanden. Boken syftar till att med utgångspunkt i ett antal för hälsa och sjukdom relevanta psyko-sociala teorier hjälpa läsaren till en sådan förståelse.Följande teoretiker presenteras: Sigmund Freud och psykoanalysen Erik Homburger Eriksons teori om livscykeln John Bowlby och anknytningsteorin Abraham Maslow och den humanistiska psykologin Georges Kellys kognitiva personlighetsteori Jean Piagets teori om den intellektuella utvecklingen Aaron Antonovsky och den salutogenetiska modellen KristeorierVarje kapitel kan läsas självständigt och är uppbyggt kring följande struktur: Inledning och kortfattad biografi. Människo- och vetenskapssyn. Relevanta delar av teorin. Anknytningsaspekter för hälsa och sjukdom.Boken vänder sig i första hand till studerande vid universitet och högskolor, som t.ex. grund- och fortbildning av sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt arbetsledare inom social omsorg. Boken kan även med behållning läsas av kliniskt verksamma personer, och av den intresserade allmänheten.


Författare: Maare Tamm
ISBN: 9789144083629
Antal sidor: 293
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 32.30 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *