Psykopater och sociopater : ett spektrum – Sigvard Lingh pdf

av | 9 april, 2015

Psykopater och sociopater : ett spektrum

Denna bok, «Psykopater och sociopater – ett spektrum», ger till skillnad från andra böcker om psykopati en bred tvärvetenskaplig överblick i ämnet. Beskrivningar av psykopati är annars vanligen begränsade till psykiatri och psykologi. I boken skiljs mellan psykopater – människoförbrytare – och mer sofistikerade sociopater – samhällsförbrytare. Här berörs många kriminella och omoraliska beteenden utförda av människor som vid första anblicken kan se ut som psykopater, men som bara på grund av olika situationsfaktorer beter sig som sådana. Svåra frågor som den om barnpsykopater berörs, liksom aktuella ämnen som terrorister och terrorism. Såväl behandling av psykopater som hur man kan förebygga utvecklandet av psykopati tas upp. Även psykopatens eget lidande berörs. I ett avsnitt diskuteras ingående hur man kan identifiera psykopater i olika sammanhang och hur man bör förhålla sig till dem.

«En angelägen bok om en kontroversiell diagnos Finns det inte tillräckligt skrivet om psykopater, med tanke på vad som publicerats de senaste åren? Nej, för det har mest varit populärvetenskapliga böcker som fram för allt riktat sig till kvinnor som behöver hjälp att ta sig ur destruktiva relationer. Vi som arbetar kliniskt, forskar, diagnostiserar och utreder, behöver Linghs bok. Jag får hjälp med många svåra praktikfrågor och särskilt sådana frågor som brukar lyftas i psykodynamisk teori, nämligen frågor om ramar och motöverföring. Sigvard Lingh nyanserar, fördjupar och kastar ljus över den inre världen bakom psykopatens personlighet och beteende. Utan en sådan förståelse står vi oss slätt då vi möter psykopater i vårdsammanhang. Lingh ger oss även en intressant bredd, t.ex. i avsnitten om sociala och kulturella aspekter, t.ex. frågor om avvikelser och normalitet i förhållande till kulturella sanktionssystem. Texten är hälsosamt fri från dogmer. Vi inbjuds att ta personlig ställning, fundera och diskutera. Lingh skriver också om psykopati som politiskt fenomen vilket torde inspirera till reflektion. Även religioners och könets betydelse lyfts och att alla dessa perspektiv har relevants blir glasklart. Referenslistan är gedigen och forskningskvalitén hög. Linghs personliga språk och humor genomsyrar textflödet. I dagens aktuella forskningsläge då kontrollerade randomiserade resultatstudier fått stor plats på bekostnad av förståelsekunskap, känns det angeläget med denna typ av litteratur, som hjälper oss att analysera och reflektera omkring vad, hur och varför vi gör som vi gör i vårt kliniska arbete med denna utmanade patientgrupp.» Susanna Carolusson leg. psykolog & psykoterapeut «Sigvard Linghs bok är mycket lärd och mycket omfattande. Den ställer krav på läsaren. Ingen psykopat skulle klara att läsa den. Men för en kliniker; läkare eller beteendevetare som verkligen är intresserad av sitt arbete i den kriminella värden är boken mycket värdefull eftersom den ger en översikt av många års tankearbete om psykopati. Har man läst denna bok – då kan man mycket om psykopati och psykopater. Boken är värdefull också för människor utanför professionen: psykopaterna finns mitt ibland oss: en ekonom, en polismästare … you name it.» Hans Kåreland, psykiater «Det är ett stort nöje att läsa och studera Sigvards Linghs bok om främst psykopater. Boken är välskriven och mycket intellektuell. Det man främst slås av är att den är så oerhört genomarbetad och byggd på fakta och lång erfarenhet. Som gammal polisman känner man igen många situationer ifrån möte med människor. Jag tror därför att boken kan vara till stor nytta i många avsnitt som kunskapskälla för bl.a. poliser. Det gäller både poliser som konfronteras med personer ute i vardagslivet, men även för kriminalpoliser vid olika förhörssituationer med människor. Boken ger verkligen insikt och förklaring till mångas beteende.» Kjell Söderberg f.d. chef Kriminalunderrättelsetjänsten i Uppsala län

”Linghs bok är ett undantag från den gängse psykopatilitteraturen. Trots att boken är lättläst är den är akademiskt tung, exklusivt omfattande och man kan inte undgå att uppskatta betydelsen av författarens långa kliniska erfarenhet. Lingh beskriver psykopatens inre, tomheten, raseriet och triumfen. Även genusperspektivet beaktas.”
Ur recension i PsykologTidningen


Författare: Sigvard Lingh
ISBN: 9789186690434
Antal sidor: 467
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 16.45 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *