Psykologi : en introduktion för sjuksköterskor, socialarbetare och övrig vårdpersonal – Vigdis Bunkholdt pdf

av | 24 mars, 2016

Psykologi : en introduktion för sjuksköterskor, socialarbetare och övrig vårdpersonal

Tanken med boken är att studerande i olika universitets- och högskoleutbildningar inom vård och omsorg ska kunna använda psykologi som ett redskap för att förstå och handla. Författaren har valt ett socialpsykologiskt perspektiv som grundar sig på tanken att människan redan från födelsen är en social varelse. En annan utgångspunkt är människans behov av att uppleva bemästrande och kompetens.

I denna nya upplaga har samtliga kapitel granskats och reviderats. Vissa kapitel har skrivits om helt och hållet, medan andra har kompletterats så att de fångar upp nya rön inom området. Liksom tidigare går bokens pedagogiska struktur ut på att materialet först ges en allmän presentation, varefter det placeras in i en mera specifik kontext. Tanken är att detta ska hjälpa studenten att träna sin förmåga till resonemang och handling.


Författare: Vigdis Bunkholdt
ISBN: 9789144033242
Antal sidor: 362
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 29.72 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *