Professionens problematik : lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling – Johanna Ringarp pdf

av | 1 september, 2015

Professionens problematik : lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling

Kommunaliseringen av lärarkåren är en av de största förändringarna som den svenska skolan har genomgått i modern tid. I efter­dyningarna av beslutet förs fortfarande diskussioner om makten över skolan och lärarna. Inte minst från liberalt håll diskuteras idag lärarprofessionens status och vilka kon­sekvenser kommunaliseringen fick. Den om­stridda reformen kringgärdas också av en hel del rykten. Det talas om att förändringen var dåvarande skolminister Göran Perssons verk och hans första stora seger som minister. Andra betraktar reformen som början på skolans för­fall och lärarkårens deprofessionalisering, medan ytterligare andra talar om skickligt utfört fackligt arbete.

I Professionens problematik analyserar historikern Johanna Ringarp motiven bakom kommunaliseringen av lärarkåren. Författaren visar att reformen var ett led i en större omvandling av den offentliga sektorn under 1980- och 90-talen, där välfärdsstaten anpassades till de nya ekonomiska villkoren, samtidigt som ansvaret för lärarkåren fördes till kommunerna.


Författare: Johanna Ringarp
ISBN: 9789170610912
Antal sidor: 231
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 13.42 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *